Články

Doba digitální sebou přináší pozitiva, ale také úskalí. Zvyšuje se totiž citlivost elektroniky na drobné zkraty. Ty mají poté fatální následky, které se promítnou do zničení celého přístroje. Je statisticky dokázáno, že právě výboje každoročně způsobí škody dosahujícíc několika desítkám miliard USD. Existují však podlahy, které dokáží riziko výboje eliminovat. Říká se jim antistatické podlahy.

antistatické podlahy

Elektromagentický náboj a zkrat

Jak víme, náboj vzniká třením dvou různých materiálů o sebe. Z fyzikálního hlediska je v každém atomu počet elektronů a neutronů roven, při tření dvou materiálu však dochází ke zvýšení počtu elektronů. Tímto zvýšením vzniká právě náboj, který je buď kladný nebo záporný. Když se následně k sobě přiblíží tyto dva materiály, dojde k elektrostatickému výboji, tedy k počtu protonů a elektronů na stejnou úroveň.

Antistická podlaha

Speciální druh průmyslové podlahy, jehož předností je skvělá vodivost elektrického proudu, která eliminuje nežádoucí drobné zkraty. Používá se zejména tam, kde si nemůžeme dovolit způsobit tento zkrat, který by zničil drahou elektroniku. Podmínkou toho, aby se podlaha stala antistatickou je to, že negeneruje elektrostatické napětí na osobě, která se po ní pohybuje i bez použití antistatické obuvi! Podlaha musí mít maximální odpor (Rg) < 10⁹ Ohm.

Druhy a konstrukce podlah

Pro ucelenost je k dispozici aktuální znění normy ČSN 34 1382. Tato norma totiž dělí podlahy podle hodnot jejich el. Odporu. Jedná se o čtyři základní skupiny.

  1. Elektricky vodivé s odporem nižším než 5x104 Ohmů
  2. Elektrostaticky vodivé s odporem v rozsahu 5x104 - 5x106 Ohmů
  3. Antistatické s odporem 5x104 - 5x108 Ohmů
  4. Částečně vodivé s odporem v rozmezí 5x104 - 109 Ohmů.

antistatické podlahy

Aby podlaha plnila svůj antistatický účel, je nutné dodržet pokynů výrobce. Cena těchto podlah se pohybuje kolem 690 Kč / m2 s tloušťkou 2-3 mm. Nejčastěji je skladba taková:

  • Podklad
  • Penetrace
  • Vyrovnávací stěrka
  • Vodivá vrstva/uzemnění
  • Krycí vrstva
  • Uzavírací vrstva
Joomla SEF URLs by Artio